Update 26-06-2020

Waar een klein stadje groot in kan zijn

 

Op donderdagavond 25 juni werd op het plein onder de Platanen in Diepenheim het eindbedrag bekend gemaakt van de actie Pak van mijn Hart, waarmee geld is ingezameld voor nieuwe uniformen voor Harmonie Diepenheim. De uitreiking was voor alle Diepenheimers te volgen via een live stream. Voor de nieuwe uniformen is een totaalbedrag van € 60.000,- nodig. Wethouder Harry Scholten onthulde het eindbedrag, dat op € 69.128,50 stond. En dat geweldige bedrag werd door de Stedeker Daansers en de Stichting Deepse Folklore ter plekke aangevuld tot € 70.000,-
Wat een geweldige opbrengst!

De gelden zijn opgehaald door zelfwerkzaamheden van de leden van de Harmonie, door een grote inzamelingsactie onder alle huishoudens in Diepenheim en door vele giften en schenkingen van verenigingen en bedrijven, die onbaatzuchtig en zonder tegenprestatie een bijdrage hebben gedaan. Het bedrag gaat geheel ten goede komen aan nieuwe uniformen en het onderhoud van de pakken in de toekomst.

Harmonie Diepenheim is heel blij met alle gelden, het grote bedrag toont aan hoe belangrijk en onmisbaar de Harmonie wordt gevonden en door een ieder wordt gekoesterd. Op vrijdag 26 juni zal tussen 18.00 en 19.00 uur een geluidswagen door Diepenheim rijden om het eindbedrag aan de inwoners bekend te maken.

Harmonie Diepenheim gaat nu de uniformen laten maken en loopt er in 2021 weer tiptop bij. Het zal straks een feest zijn voor alle Diepenheimers om de Harmonie in hun jubileumjaar, ze bestaan dan 120 jaar, in prachtige nieuwe kostuums door het Stedeke te zien trekken.

Dit tekent de saamhorigheid in Diepenheim ten voeten uit, waar een klein stadje groot(s) in kan zijn.

Kijk voor meer informatie op www.pakvanmijnhart.nu

  • Black Facebook Icon
  • Black Youtube Icoon

© Koninklijk Onderscheiden Harmonie Diepenheim

 

Diepenheim

deepseharmonie@gmail.com