WIJ PAKKEN DE DRAAD WEER OP

Update 08-05-2020

 

Aan de Pak-van-mijn-hart actie van Koninklijk onderscheiden Harmonie Diepenheim kwam half maart door het coronavirus een abrupt einde. De actie heeft als doel geld in te zamelen voor nieuwe uniformen. De reeds uitgedeelde enveloppen met daarin machtigingen voor een donatie konden daarom op de feestelijk aangeklede dag 21 maart j.l. niet worden ingezameld. Ook konden niet alle bedrijven worden benaderd.

Uiteraard heeft het comité de ontwikkelingen omtrent het coronavirus gevolgd en geconcludeerd dat een feestelijke inhaaldag er in de nabije toekomst niet inzit. Spontaan zijn er donaties bij het comité binnengekomen en voor de resterende enveloppen zullen vrijwilligers van de Pak-van-mijn-hart-actie omstreeks half mei bij u aan de deur komen. Hierbij volgen zij de voorschriften van het RIVM.

U kunt uw enveloppe ook inleveren bij B. Morsink,  Vosland 37 Diepenheim.

Het comité beseft zich terdege dat uw situatie door het coronavirus veranderd kan zijn en dat het schenken van een gift in een ander perspectief is komen te staan. Hier is alle begrip voor. Toch zijn er ook veel reacties gekomen van mensen die graag hun gift willen doen, waardoor ervoor is gekozen om de actie op deze manier af te ronden.

Ter afsluiting van de actie zou op 3 juli 2020 een concert worden gegeven in sportzaal Stedeke in Diepenheim door Orkest Koninklijke Marechaussee. Dit gaat niet door.

 

Over een bekendmaking van de opbrengst, zullen we u later informeren.

 

Kijk voor meer informatie op www.pakvanmijnhart.nu

  • Black Facebook Icon
  • Black Youtube Icoon

© Koninklijk Onderscheiden Harmonie Diepenheim

 

Diepenheim

deepseharmonie@gmail.com